ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.ร่อนพิบูลย์
เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2553(1 ต.ค.52-30 ก.ย.53)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1846 คน   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ 0-7544-9346 โทรสาร 0-7544-9346 ต่อ 61
Copyright © 2009 WWW.RONPIBOON.GO.TH: All Rights Reserved.