ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.ร่อนพิบูลย์
เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2553(1 ต.ค.52-30 ก.ย.53)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1800 คน