งานการเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
 
การแบ่งงานภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2563
การแบ่งงานภายในสำนักปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2563
การแบ่งงานภายในสำนักปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2563
การแบ่งงานภายในสำนักปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2563
การแบ่งงานภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2563
การแบ่งงานภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2563
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2564
วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2563
วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2563
วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 97 คน] เมื่อ 28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3