การจัดการองค์ความรู้
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
การสร้าง infographics ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 07 ก.ย. 2564
เส้นทางความก้าวหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 119 คน] เมื่อ 22 มี.ค. 2561
แผนแม่บทสารสนเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 119 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2560
การจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) [อ่าน 131 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1